Pohľad na areál Mondi SCP.

29.augusta 1981 vyrobila celulózka vo vtedajšom Celulózovo-papierenskom kombináte (CPK) v Ružomberku prvú nebielenú ihličnatú sulfátovú celulózu. Výstavba začala v novembri 1978 a trvala iba 34 mesiacov, čo bol na stavbu takéhoto rozmeru neobyčajne krátky termín.

Spomedzi troch zahraničných spoločností, ktoré mali záujem podieľať sa na výstavbe, bola vybratá za komplexného dodávateľa celulózky kanadská firma SIMONS z Vancouveru. Spoluprácu s touto firmou dodnes pripomína drevený totem, ktorý sa nachádza pred administratívnou budovou celulózky.

scp_imag0697

scp_dscn5316

Z 35 ročnej histórie

Táto výstavba bola významnou investíciou, ktorá zásadným spôsobom zmenila vývoj papierenskej výroby v Ružomberku. Medzi dôležité súčasti výstavby patrili upráva Váhu a jeho prítokov, výstavba 204 m vysokého komína, či vybudovanie nákladnej stanice pre potreby CPK v Liskovej.

Nová sulfátová celulózka s výrobnou kapacitou 200 000 ton ročne ušetrila ročne 40% energie, 50% vody a umožnila 2,5-násobný vzrast výroby. Z hľadiska vplyvov na životné prostredie sa znečistenie odpadových vôd výrazne znížilo, čo sa prejavilo aj na ozdravení a čistote vody v rieke Váh.

S novou celulózkou sa ružomberské papierne zaradili medzi špičku priemyselných podnikov na Slovensku.

V roku 2002 sa s vedomím potreby udržania kroku so stále sa zvyšujúcimi požiadavkami na ekonomickú efektívnosť a environmentálnu výkonnosť schválila investícia v celkovej výške 240 mil. EUR.

Projekt Impulz sa v rokoch 2003 – 2004 výrazne dotkol aj viacerých častí Celulózky, ktorá bola zmodernizovaná pomocou najlepších dostupných technológií.

Úspešná modernizácia a ekologizácia Celulózky umožnila v roku 2007 aj realizáciu projektu White Rose, ktorým sa výroba celulózy v Mondi SCP zaradila medzi svetových lídrov vo výrobe bielenej sulfátovej celulózy.

Pôvodná kapacita výroby bielenej buničiny sa oproti kapacite celulózky CPK zvýšila na dva a pol násobok. S ďalšou modernizáciou celulózky sa počíta v projekte ECO Plus, ktorý vo februári tohto roku schválila skupina Mondi. Ide o €310 miliónovú investíciu pre ružomberský závod, ktorá zahŕňa modernizáciu celulózky a nový papierenský stroj.

Nový papierenský stroj s výrobnou kapacitou 300,000 ton ročne by mal produkovať nový produkt – kartón s bielym povrchom. Podmienkou investície je získanie daňových stimulov od Európskej komisie a všetkých príslušných povolení.

scp_cpk036a scp_cpk010b
scp_cpk011a scp_cpk003a
Významné výročie si pripomenuli aj súčasní zamestnanci celulózky, ktorí si spoločne prostredníctvom starých fotografií zaspomínali na výstavbu,či začiatky výroby prvej celulózy.

scp_010
Pamätný deň im budú pripomínať aj plakety a tričká venované tomuto významnému dátumu v histórii papierní.

Zdroj: Mondi SCP

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo