Canon varioPRINT 110

V dnešnom trende vysoko kvalitných digitálnych farebných výstupov, je čiernobiela tlač často vnímaná ako chudobný príbuzný k jej farebným bratrancom. Mnohí sa domnievajú, že čiernobiela tlač na trhu dosiahla svoj vrchol, ale 75 percent všetkých vytlačených stránok je stále čierno-bielych, vrátane právnych dokumentov, návodov či direct mailov. Pritom všetky musia byť vytlačené nákladovo efektívne. Pre tých, ktorí chcú, aby prechod od ofsetovej technológie na digitálnu čiernobielu tlač bol nepostrehnuteľný, Canon ponúka riešenie v podobe výnimočnej technológie čiernobielej tlače, informuje Dušan Midriak, obchodný zástupca a špecialista pre produkčnú a veľkoformátovú tlač (Canon Business Center Slovakia – CBC Slovakia s.r.o.)

Canon varioPRINT 110 v spoločnosti VARY family company

Dušan Váry začal podnikať v polygrafii v roku 1997. Keď sme sa stretli v priestoroch jeho prevádzky a začali spoločný rozhovor o tlačovom zariadení Canon varioPRINT 110, bolo od začiatku jasné, že má k tlačovým strojom a polygrafii osobitný vzťah.

vary_family-companyA ako v polygrafii začínal?

Zvolil som si profesiu ručného sadzača, ktorú som absolvoval v roku 1980 na polygrafickom učilišti v Bratislave.

Po skončení školy som začal pracovať v Polygrafických závodoch, n.p., závod 3, v Trnave ako ručný sadzač, neskôr aj ako strojový sadzač. Spomínam si aj na svoju prvú zalomenú knihu „Veľké ucho Paríža“, ktorú má dnes v archíve moja dcéra. Po zániku kníhtlače a s nástupom ofsetovej technológie spolu s elektronickou sadzbou, remeslo sadzač stratilo na význame, a tak som sa rekvalifikoval na ofsetového strojmajstra. V roku 1997 došlo k zániku tlačiarne a ja som sa rozhodol pre podnikanie v oblasti polygrafie.

Ako ste začínali súkromné podnikanie?

S tlačovým strojom Romayor 314 a zapožičanými peniazmi. Počiatky boli ťažké, chýbala orientácia a kontakty na trhu. Podarilo sa mi získať zaujímavú zákazku pre nemenovanú firmu v Českej republike. Naša spolupráca bola veľmi dobrá a vydržala takmer päť rokov. Žiaľ, nastali určité reorganizačné zmeny a naša spolupráca skončila. To ma opäť posunulo na začiatok a bolo potrebné prehodnotiť ďalšie smerovanie.

vary-family_company
Nový začiatok bol už v réžii rodinnej rady. Okrem mňa a manželky, sa z našich štyroch detí dve zasvätili tiež odvetviu polygrafie. Dcéra Lucia vyštudovala chemicko-tchnologickú fakultu STU, v odbore fotografia a polygrafia, a syn Martin absolvoval štúdium na strednej polygrafickej škole. Rozhodnutie padlo a jeho výsledkom bolo vytvorenie rodinnej firmy „Vary family company“.

Nový vietor s digitálnymi technológiami?

Mojím snom vždy bolo tlačiť kalendáre a knihy. Avšak nemohol som si dovoliť ísť do veľkovýroby a investovať do moderného ofsetového stroja a výrobných priestorov, preto som sa začal zameriavať na digitálne tlačové technológie. Ponúk digitálnych zariadení bolo veľa. V priebehu rokov sme našu produkciu  tlačili na digitálnych strojoch od rôznych výrobcov. Tieto zmeny nám dali veľa skúseností.

Čím vás oslovilo zariadenie varioPRINT 110?

Pre mňa, ako človeka z polygrafie, je akýmsi vnútorným pokušením ponúknuť v oblasti čiernobielej tlače aj niečo navyše.

Dusan_VaryAko ofsetár mám často snahu porovnávať kvalitu výstupov digitálu s ofsetom. Preto som začal hľadať tlačové zariadenie, ktorého tlačové výstupy by boli nerozpoznateľné od ofsetu. Bol som sklamaný výsledkami testov rôznych elektrografických zariadení, ktoré neboli schopné dosiahnuť „ofsetový vzhľad“ na obrázkoch a textoch.

Zlom nastal, keď sme v showroome Canon Business Centra videli tlačové výstupy zo zariadenia Canon varioPRINT 110. Kvalita, vzhľad, homogenita rastrových plôch, čisté rastrové prechody a rozlíšenie tlače rozhodlo, že sme sa začali o toto zariadenie vážne zaujímať. Nakoniec bola výsledkom po ťažkom rozhodovaní úspešná inštalácia. Dnes je Canon varioPRINT 110 zariadením, ktoré plní naše ciele v čiernobielej produkcii.

Aká je Vaša doterajšia skúsenosť s Canon varioPRINT 110?

Canon Business Center Slovakia (CBC Slovakia s.r.o.), ako dodávateľ zariadení Canon varioPRINT a imagePRESS pre slovenský trh, inštalovalo zariadenie u nás v júni minulého roka. Po necelom pol roku prevádzky, máme za sebou takmer pol milióna obratov. Kvalita tlače je vynikajúca na všetkých druhoch nami používaných papierov. Papier si režeme a používame hlavne ofsetové papiere nenatierané, natierané, aj papiere so štruktúrovaným povrchom. Servis sme okrem povinnej prehliadky ešte nemuseli volať. Iba raz sa zasekol papier, aj to našou neskúsenosťou s vtedy novým zariadením.

Čo by ste odkázali terajším aj potenciálnym zákazníkom?

Jedným z našich hlavných cieľov, je trvalé zlepšovanie služieb. Dlhoročné skúsenosti, navyše aj vydavateľská činnosť, nám umožňujú maximálnu pružnosť pri poskytovaní služieb a dodávaní produktov. Chceme si vytvoriť so zákazníkmi vzťah vzájomnej dôvery.  „Našou filozofiou je, aby naši zákazníci dostali výrobok rýchlo a v špičkovej kvalite“, dodáva na záver nášho rozhovoru pán Dušan Váry.

V čom spočíva inovatívna technológia Canon varioPRINT 110

Čiernobiele produkčné tlačové stroje Canon varioPRINT 110/120/135, prinášajú viacero inovatívnych technológií, ktoré majú za úlohu nielen vyššiu stabilizáciu tlačového procesu, ale prinášajú takisto zníženie spotreby elektrickej energie tlačového stroja, a tiež zjednodušenie jeho obsluhy.  Viac o tomto zariadení a technológii tlače sa dočítate nižšie.

CBS SlovakiaNajzásadnejším rozdielom s ktorým sa stretneme pri samotnej tlačovej jednotke je, že nevyužíva technológiu elektrografie, ale inovačnú technológiu označovanú ako DirectPress. To, že technológia nepoužíva svetlo, vysokú teplotu ani elektrický náboj, z nej robí spoľahlivú alternatívu voči tradičným technológiám čiernobielych tlačových strojov.

Základom technológie je špeciálny magnetický valec, na ktorom sú jednotlivé miniatúrne stopy. Každá táto stopa pritom môže byť z vnútornej strany nabíjaná tak, že vytvára samostatnú elektródu. K nabitej elektróde je potom vďaka magnetizmu priťahovaný špeciálny čierny toner, v ktorého jadre nájdeme kovové čiastočky.

Na základe informácií z tlačeného obrazu je jasne definované, ktorá stopa bude nabíjaná a ktorá nie, takže pri každom bode existujú len dva základné stavy, čo zaručuje vysokú stabilitu tlačovej produkcie nezávislej od stavu zariadenia, priebehu životnosti jednotlivých dielov a pod. Množstvo jednotlivých stôp na magnetickom valci určuje maximálne rozlíšenie 600 x 2 400 dpi. Pri tlači je možné využívať rastre s lineatúrou až 200 lpi, čo predurčuje toto riešenie i k nasadeniu v pracovných prostrediach s vysokými požiadavkami na kvalitu tlače.

Jednotka, v ktorej je priťahovaný toner k magnetickému valcu, je zakončená tzv. magnetickým nožom, čo je permanentný magnet, ktorý prebytočný toner odťahuje z priestoru valca. Tento magnet je pritom slabší než magnetické pole vytvárané na valci, preto prichádza k odobratiu tonera len na netlačiacich miestach valca.

canon-varioprint-135-120-110
Na rozdiel od elektrografického princípu tlače, toto riešenie neobsahuje ani koronu, ani emitory laserových lúčov. K valcu je pristavený okrem nanášacej  jednotky iba čistiaci valec, ktorého úlohou je vyčistiť valec od zvyškov tonera pred nasledujúcim ovrstvením pri tlači ďalšieho obrazu. Z magnetického valca je následne toner transportovaný na prenosový pás, odkiaľ je za pôsobenia tepla a tlaku prenesený na potláčaný substrát.

Táto časť technológie sa v podstate zhoduje s technológiou Copy Press. K prenosu na potláčaný substrát dochádza za pôsobenia tlaku pri teplote okolo 90°C, preto je možné využívať i materiály náchylné na vysoké teploty. Canon varioPRINT dokáže úspešne potláčať aj materiály so štruktúrovaným povrchom vďaka tomu, že pôsobením väčšieho tlaku dôjde k lepšiemu kontaktu tonera s potláčaným médiom. Záverečné úpravy sú veľmi presné a toner nepraská ani pri skladaní alebo prehýbaní.

canon-varioprint_110
Séria Canon varioPRINT je navrhnutá tak, aby sa znížil nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Technológia Océ DirectPress neprodukuje žiadne emisie ozónu, nevytvára odpad z toneru a nepotrebuje natavovací olej alebo vývojku. Technológia Océ HeatXchange prenáša teplo použité pri fixácii tonera, z vytlačeného listu na listy v zásobníku, ktoré sú pripravené na tlač, čím sa zníži spotreba elektriny min. o 30% v porovnaní s inými systémami v tejto triede.

Konštatovanie autora
Digitálne tlačové technológie poskytujú rôzne možnosti využitia. Spravidla sú klientom ponúkané univerzálne riešenia, ktoré nemusia vždy spĺňať nároky a požiadavky špecialistu. Príkladom aj inšpiráciou môže byť práve tento príspevok, ktorý prispel zaujímavými informáciami aj novým pohľadom na kvalitu čiernobielej digitálnej produkcie, a tiež  poukázal na oveľa cielenejší prístup k zákazníkovi.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo