Spoločnosť Canon Europe uvádza na trh novú farebnú produkčnú tlačiareň na tlač na rezané listy série imagePRESS C800. Novú sériu tvoria dva modely – imagePRESS C700 s rýchlosťou tlače 70 str./min. a imagePRESS C800 s rýchlosťou tlače 80 str./min., ktoré kombinujú nové a zlepšujú osvedčené technológie, prevzaté zo špičkového zariadenia Canon imagePRESS C7011VP(S). Zákazníci v komerčnom či podnikovom prostredí tak získajú vysokú úroveň kvality tlače, produktivity a univerzálneho využitia.

Modely série imagePRESS C800 sa v súčasnom portfóliu digitálnych farebných zariadení Canon  radia medzi zariadenia série imageRUNNER ADVANCE C9000 a imagePRESS C6011(S). Poskytujú vysokokvalitné výstupy a špičkovú produktivitu. 

Vďaka dôvtipnému dizajnu ponúkajú univerzálne vlastnosti pri veľkom množstve variácií použitia so širokou škálou médií vrátane materiálov s vysokou gramážou, povrchovou úpravou alebo obálok. Poradia si s krátkymi výtlačkami aj s komplexnou variabilnou tlačou dát pre personalizované tlačové správy.

Výnimočnosť kvality tlače v prípade zariadení série imagePRESS C800 spočíva v používaní týchto nových a zdokonalených technológií:

•   Nový toner Consistently Vivid (CV), vyvinutý spoločnosťou Canon, umožňuje tlač vo vyššej kvalite rýchlosťou až 80 str./min. Ponúka zvýšenú účinnosť prenosu, lepšiu farebnú konzistentnosť a presnosť pri práci so širokou škálou médií vrátane materiálov s reliéfnym a drsným povrchom pre zákazkové a náročné aplikácie.

•   Cieľom technológie CRT (Compact Registration Technology) je zaistiť, aby sa zobrazenia na každom liste nachádzali vždy na rovnakom mieste a aby dosiahnuté výsledky boli v tej najvyššej kvalite, či už tlačíte jednu alebo tisíc strán.

   Jednotka 32-lúčového plošne vyžarujúceho lasera (VCSEL) s technológiou viacnásobnej expozície poskytuje výnimočné rozlíšenie 2 400 x 2 400 dpi. Zároveň zaisťuje vysokú produktivitu a zákazníkom ponúka možnosť voľby zo širokej škály najuniverzálnejších dostupných rastrov.

   Nové nastavenie farebných tónov s automatickou korekciou (ACCT) pre viacrozmernú zmiešanú kalibráciu farieb a automatické nastavenie gradácie (Auto Gradation Adjustment – AGA) spolu s nástrojom na kalibráciu farieb s jednoduchým použitím umožňujú profesionálnym poskytovateľom tlačových služieb ponúkať svojim zákazníkom mimoriadne hodnotné aplikácie zamerané na tvorbu atraktívnych snímok aj textu.

Zariadenia série imagePRESS C800 dokážu vďaka jednotke Advanced Twin Belt Fusing vyvinúť produkčnú rýchlosť až 80 výtlačkov za minútu na širokú škálu médií. Maximálnou rýchlosťou môžu tlačiť aj v prípade použitia materiálov s vysokou gramážou dosahujúcou až 220 gramov na meter štvorcový bez zníženia kvality tlače. Vďaka novým technológiám indukčného ohrievania a chladenia ponúkajú taktiež výnimočné výrobné rýchlosti. Zariadenie si samo upravuje teplotu, aby sa dosiahla vysoká produktivita v prípade úloh so zmiešanými médiami. Zariadenia série imagePRESS C800 zvládajú duplexné tlačové úlohy aj v prípade médií s vysokou gramážou až 300 gramov na meter štvorcový s vysokou presnosťou predozadnej registrácie. Poskytovateľom tlačových služieb to umožní zvládať aj zložitejšie úlohy bez nutnosti manuálneho zásahu a bez vplyvu na produktivitu tlačového oddelenia.

Vzhľadom na zvýšenú účinnosť prenosu tonera vďaka elastickému prenosovému pásu, ktorým sú vybavené, disponujú zariadenia série imagePRESS C800 pôsobivými funkciami manipulácie s médiami a zvládajú aj rozsiahle aplikácie v prípade médií s nerovným povrchom (napr. textúrované alebo recyklované médiá). Pokročilá technológia podávania papiera s niekoľkými novými funkciami bráni problémom so zasekávaním, a to aj v prípade poťahovaných materiálov. Rozfukovanie vzduchu pri rôznych rýchlostiach v závislosti od typu a hmotnosti papiera spoločne s novým systémom riadenia oddeľovania listov a novými materiálmi, ktoré jednotku tvoria, takmer úplne eliminuje zasekávanie papiera. Tým že maximalizuje prevádzkyschopnosť stroja, značne zvyšuje účinnosť a produktivitu tlačového oddelenia.

Zariadenia série imagePRESS C800 ponúkajú tri inovačné tlačové servery, ktoré zodpovedajú požiadavkám vnútropodnikových tlačových oddelení aj grafických štúdií: Canon imagePRESS Printer Kit B1 – jednoduché zvládanie tlačových úloh vo vysokej kvalite; PRISMAsync iPR C800 série A1 – jednotná riadiaca centrála pre ucelený výrobný postup s jednoduchým, intuitívnym ovládaním a účinným rozdeľovaním úloh; a imagePRESS Server F200 a imagePRESS Server G100, dve nové stanice vyvinuté popredným dodávateľom týchto technológií, spoločnosťou EFI. Tieto zariadenia sú ako prvé svojho druhu založené na nových platformách spoločnosti EFI Fiery FS150 Pro, resp. FS150, a ponúkajú rýchlejšie spracovanie, bezkonkurenčnú kvalitu zobrazení a automatizované pracovné postupy s jednoduchým ovládaním a lokalizáciou do českého jazyka.

„Ako dlhodobí partneri spoločnosti Canon vítame príležitosť predstaviť na trhu našu najnovšiu technológiu Fiery FS150 Pro spoločne s uvedením nových serverov imagePRESS Server F200 a G100,” povedal Georg Hollenbach, výkonný riaditeľ spoločnosti EFI Germany.

Inline finišéry zariadení série imagePRESS C800 zaisťujú komplexnú produktivitu v rámci celého procesu a otvárajú široké spektrum obchodných príležitostí s minimálnymi manuálnymi zásahmi. Zároveň šetria čas a peniaze pri každej úlohe.Aby sa zaistila maximálna flexibilita, modely série imagePRESS C800 sú tiež kompatibilné s množstvom online zariadení na záverečné úpravy od tretích strán.

Zdroj TS: Canon

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo