Spoločnosť CBC predstavila novú digitálnu tlačiareň Canon imagePRESS C650.

Spoločnosť CBC Slovensko zorganizovala aj tento rok Canon Business Day, ktorý sa konal 10. mája už v nových priestoroch spoločnosti, na ulici Nové záhrady I/9 v Bratislave.

Event bol rovnako zorganizovaný pre tlačiarov ako pre IT manažérov. Pripravení na budúcnosť – takto by sa dal charakterizovať okruh tém venovaný tradičným médiám – kvalitnej tlači a papieru a na druhej strane technológiám, ktoré sú pre mnohé spoločnosti aktuálnou otázkou – digitalizácia a elektronický obeh dokumentov.

Nové riešenia sú kľúčom k úspechu

Organizátori spolu s partnermi pripravili pre svojich zákazníkov, ale aj odbornú verejnosť príjemné prostredie a tematicky zaujímavý odborný program. Ten bol venovaný aktuálnym témam v oblasti digitalizácie, technológiám tlače a riešeniam tlačového prostredia s dôrazom na zefektívnenie práce a šetrenie nákladov a v neposlednom rade digitálnej tlači a jej spracovaniu.

Návštevníci si mohli prezrieť produktové novinky Canon v segmente kancelárskych multifunkčných zariadení a najnovšie veľkoformátové zariadenia pre fotografickú a reklamnú tlač. Samozrejme nechýbala ani expozícia digitálnych fotoaparátov a fotografického príslušenstvá značky Canon.

CBC Slovakia - Canon business day
Návštevníci mali možnosť vyskúšať si celý rad fotoaparátov a objektívov značky Canon, ale mohli vidieť aj profesionálny pracovný postup v improvizovanom fotoštúdiu; od realizácie záberu zrkadlovkou Canon EOS 5D Mark IV, spracovaním záberu po výstupnú tlač na fotografickej tlačiarni Canon imagePROGRAF PRO-1000.

CBC Slovakia - Canon business day
V segmente tlače a tlačových služieb prvýkrát na Slovensku spoločnosť CBC predstavila novú digitálnu tonerovú hárkovú tlačiareň Canon imagePRESS C650. Na živých ukážkach si mohli záujemcovia otestovať jej rýchlosť a kvalitu tlače.

Súčasťou prezentácie tejto vysokokvalitnej tlačiarne bola demonštrácia tlače produktových obalov na 300 gramový papier. Následne potlačené hárky boli spracované na plošnom rezacom plotri GRAPHTEC FCX2000.

CBC Slovakia - Canon business day
Poskytovateľov  produkčnej digitálnej tlače určite zaujali riešenia od spoločnosti ALPHASET, ktoré prinášajú nové nápady ako zvýšiť hodnotu vytlačenej produkcie prostredníctvom dokončovacích zariadení.

CBC Slovakia - Canon business day
Odborníci zo spoločnosti v rámci partnerskej spolupráce prezentovali možnosti rezacieho plotra GRAPHTEC FCX2000 a digitálneho výseku s automatickým podávaním hárkov iMARK.

Spolupráca so spoločnosťou CBC Slovakia

Spoločnosť CBC Slovensko má za cieľ pomôcť poskytovateľom tlačových služieb zvyšovať a predávať ich ponuky služieb, okrem toho im pomáha objavovať nové trhové príležitostí a nové možností zo zákazníckych segmentov s najväčšími maržami.

Vladimír Ondrejčák, konateľ spoločnosti: „Odozvy zo strany zákazníkov sú veľmi povzbudivé. Potvrdzujú, že CBC Slovakia a Canon sú istotou, ktorá im pomáha rozvíjať ich podnikanie aj v dlhodobom horizonte. Našim spoločným cieľom je objavovať nové možnosti aplikácií a obchodných príležitostí prostredníctvom inovatívnych digitálnych tlačových služieb.“

Boris Balla, obchodný riaditeľ: „Počas dňa otvorených dverí sme diskutovali o najúčinnejších spôsoboch, ako dosiahnuť vzájomný úspech. Zhodli sme sa, že je dôležité držať krok s najnovšími technológiami v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom odvetvi. V zmysle toho naše portfólio technológií a riešení zohráva zásadnú úlohu v rámci komunikačného mixu.“

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo