Dve tretiny európskych zamestnancov očakáva, že zamestnávatelia pomôžu pri riešení spoločenských problémov. Správa „Future of Work“ spoločnosti Ricoh Europe skúma, ako spolupráca, účel, udržateľnosť a technológia ovplyvnia zamestnanosť v nasledujúcich desiatich rokoch.

Podľa novej správy, ktorú 15. októbra 2019 vydala spoločnosť Ricoh Europe, pracovníci od svojich zamestnávateľov stále viac očakávajú, že budú pozitívne prispievať vzhľadom na problémy spoločnosti.

Správa Future of Work, za ktorej výskumom a výrobou stojí spoločnosť Arup, odhaľuje, ako naše zamestnania ovplyvnia technológie so spoluprácou a udržateľnosťou ako jej základom.

Podľa názoru zamestnancov je na zamestnávateľovi, aby využíval silu technológií ako zdroj pozitívnej zmeny v práci aj mimo nej.
Podporný výskum na 3 000 zamestnancoch zistil, že tri štvrtiny z nich (74 %) verí, že tak ako technológia zdokonaľuje a automatizuje úlohy, tak musia zamestnávatelia podporovať svojich zamestnancov, aby dosiahli lepšiu harmóniu medzi pracovným a súkromným životom. Okrem toho, takmer dve tretiny zamestnancov (63 %) očakávajú, že zamestnávatelia využijú zisky z automatizácie na opätovné investovanie do svojich ľudí a spoločnosti.

Dve tretiny európskych pracovníkov (65 %) čakajú, že ich zamestnávatelia budú súčasťou riešenia spoločenských problémov, ako je zmena klímy a nerovnosť.
Zároveň 28 % pracovníkov by bolo ochotných prijať zníženie svojho platu o 10 %, ak by pracovali pre zamestnávateľa, ktorý by bol zanietený pomáhať pri riešení spoločenských problémov. Avšak väčšina zamestnancov je voči úmyslom svojich zamestnávateľov skeptická. Dve tretiny (65 %) verí, že ich zamestnávatelia využijú automatizované technológie na zvyšovanie svojho profitu a rušenie pracovných miest.

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe

„Prostredníctvom cloud computingu, umelej inteligencie, zmiešanej reality a robotiky existuje široká škála technológií, ktoré zmenia spôsob práce v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. Organizácie musia robiť inteligentné rozhodnutia a zvoliť si správnu technológiu pre svoje potreby, ale technológia nie je magickou guľou alebo náhradou za vašich ľudských pracovníkov – tí aj naďalej ostávajú dôležitou podstatou pracovnej sily v budúcnosti“.

„Spolupráca a udržateľnosť musia byť centrom moderného podnikania. Ľudia chcú od zamestnávateľov, aby šli príkladom a aby pozitívnejšie prispievali do komunít, v ktorých pôsobia. Spolupráca je kľúčom k riešeniu veľkých problémov, s ktorými sa v modernej spoločnosti stretávame – nemožno to nechať na neziskové a štátne organizácie. Tie podniky, ktoré využívajú výhody technológií v rámci komunity, budú prosperovať a priťahovať najlepšie talenty. V spoločnosti Ricoh sme presvedčení, že najlepšou cestou na dosiahnutie tohto cieľa je zosúladenie našej práce s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.“

V správe „Future of Work“ sa analyzuje viac ako 100 zdrojov, aby sa spojili prípady najlepšieho myslenia a prípady z praxe na to, ako práca ovplyvní zamestnanie.
Zistilo sa, že technológia podporí nové modely spolupráce medzi ľuďmi, ľuďmi a strojmi a strojmi s inými strojmi (automatizácia). Dospelo sa k záveru, že automatizácia a technológia sú hnacou silou podnikateľskej agendy, ale zistilo sa tiež, že úloha ľudí v práci bude pre spoločnosti kvôli udržateľnému fungovaniu aj naďalej rozhodujúca.

V konečnom dôsledku technológia oslobodí pracovníkov od namáhavých úloh a umožní im zamerať sa na hodnotnejšiu prácu, ktorá viac napĺňa, a podniky tak budú môcť opätovne investovať do pozitívnejších prínosov pre spoločnosť.

Podrobnejší pohľad na Európu:
Future of Work
Viac informácií o dôležitosti udržateľnosti a ľudí na prvom mieste v „Future of Work“ si môžete stiahnuť tu.

Informácie o výskume: V období od 30. augusta do 5. septembra 2019 bolo zo strany Opinium Research LLC prizvaných 3 000 administratívnych pracovníkov. 500 respondentov pochádzalo zo Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska a Holandska.

Zdroj: Ricoh

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo