Administratívnu budovu Landererova 12 z dielne JTRE, ktorá bude aj sídlom Európskej agentúry práce (ELA), dotvorila umelecká animácia na najväčšej LED fasáde v strednej Európe. Bratislava sa tak zaradila medzi svetové metropoly, ktoré spájajú architektúru s vizuálnym umením v mestskom prostredí.

„Ako mestotvorný developer máme záujem prinášať do nášho hlavného mesta aj unikátne prvky a nové technológie. Pri navrhovaní tohto riešenia sme sa inšpirovali v zahraničí, kde sú LED fasády bežnou súčasťou architektonických projektov,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Mediálna LED fasáda je inštalovaná na severovýchodnom nároží budovy na križovatke Landererovej a Košickej ulice a tvorí unikátny vstup do novovznikajúcej štvrte Eurovea City. Obrazovka kopíruje tvar budovy, má plochu 558 štvorcových metrov, výšku 9 metrov a dĺžku až 62 metrov.
Podľa dizajnérov, ktorí pripravovali mediálny obsah, ide o významný pokrok v oblasti prepojenia architektúry a videa na Slovensku. Takéto inštalácie sú vo svete rozšírené a tešia sa veľkej obľube obyvateľov aj turistov. LED fasáda v súčasnosti zobrazuje vizualizáciu umeleckých motívov, ktoré je možné prispôsobovať okolitému prostrediu.

Bratislava má najväčšiu LED fasádu v strednej Európe
LED fasáda je orientovaná na jednu z najrušnejších križovatiek v Bratislave, čo prirodzene prináša aj rôzne obmedzenia. Spusteniu LED fasády preto predchádzalo niekoľko testov a dôkladná príprava. Bolo potrebné veľmi citlivo narábať s hladinou jasu, ale aj so samotným prezentovaným obsahom. Kritériá prevádzky LED obrazovky aj meranie jasu LED panelu boli vykonané Skúšobňou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Bratislava má najväčšiu LED fasádu v strednej Európe
Mediálna LED fasáda zobrazuje umelecké motívy, ktoré bude možné prispôsobovať okolitému prostrediu. „Pri dizajnovaní sme sa nemohli držať klasických zaužívaných postupov, najmä z dôvodu špecifickosti objektu, akým je LED fasáda takejto rozlohy,“ vysvetľuje dizajnér umeleckej animácie Matej Černušák z AKASHA VISUALSTATION. Museli sme zohľadniť zahnutie obrazovky a takisto aj jej rozmer, ktorý je veľmi širokouhlý.

Obrazovka meria 9 metrov na výšku a až 62 metrov na šírku, pričom v dvoch tretinách je zaoblená do pravého uhla a kopíruje tvar budovy. Na jej spustení sa podieľalo okolo 12 ľudí, ktorí boli rozdelení na konštrukčný tím a tím inštalujúci LED technológiu. Fasáda je ovládaná z centrálneho serveru.

LED FASÁDA V ČÍSLACH

  • Rozloha: 558 m2, z toho 324 m2 na severnej fasáde a 189 m2 na východnej fasáde budovy, v nároží budovy 45 m2
  • Dĺžka: 62 metrov
  • Výška: 9 metrov
  • Hmotnosť: 8 640 kilogramov
  • Rozlíšenie: 1 488 x 180 pixelov

Pripravil: František Martančík / Zdroj NET

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo