V roku 2016 bol BOBST jedným z najväčších vystavovateľov na veľtrhu Drupa. Spoločnosť plánovala vystavovať aj na Drupe 2020. Ako vieme Drupa bola odložená na rok 2021. Medzitým spoločnosť prijala rozhodnutie vynechať tento termín a nevystavovať.

BOBST, popredný dodávateľ zariadení pre oblasť flexibilných obalov a špecialista na baliacu techniku, sa nezúčastní ako vystavovateľ veľtrhu Drupa 2021.

Spoločnosť zakladá toto rozhodnutie predovšetkým na rastúcom význame „demo centier“, nových možnostiach digitálnej komunikácie a environmentálnych otázkach. Existujú samozrejme aj ekonomické aspekty.

Dôvodom neprítomnosti je skutočnosť, že je potrebné pripisovať väčší význam demo centrám. Tie sa „vyvinuli na privilegované miesto, ktoré zákazníkom poskytuje živé skúsenosti a potvrdzuje investície,“ uviedol BOBST v nedávnom vyhlásení.

Okrem toho sa spoločnosť pri informovaní zákazníkov a zainteresovaných strán bude čoraz viac sústreďovať na nové technológie digitálnej komunikácie.
Ďalším aspektom je ochrana životného prostredia: „BOBST bude v budúcnosti menej zastúpený na veľtrhoch priemyslu a prispeje tak k výraznému zníženiu znečistenia životného prostredia.“
To sú dôvody prečo sa spoločnosť v roku 2021 „nezúčastní na veľtrhu Drupa ani na iných veľtrhoch“.

Na veľtrhoch v Ázii – napr. 2020/21 v Číne, Indii, Thajsku a Bangladéši – spoločnosť plánuje naďalej vystavovať.

V konečnom dôsledku je neúčasť na Drupe 2021, aj z ekonomických dôvodov. Ani BOBST sa nemôže vyhnúť účinkom korónovej krízy.
Ako uviedol švajčiarsky portál „Finanz & Wirtschaft“ v januári 2020, BOBST zdôrazňoval, že účasť na veľtrhu Drupa 2020 výrazne ovplyvní marketingové náklady spoločnosti. Je zrejmé, že BOBST teraz prehodnotil svoju prítomnosť na veľtrhu Drupa 2021.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo