Priestory hotela Magnólia v Piešťanoch obsadili na dva dní 5.-6. októbra sitotlačiari a digitálny tlačiari. V tomto termíne sa konal 14. medzinárodný seminár BILL 14, ktorý je pre túto komunitu významným podujatím. Podujatie sa nieslo  v optimistickom duchu a zúčastnení mohli načerpať energiu a optimizmus, ktoré sú kľúčom k úspechu v ich podnikaní.

Odborný seminár BILL každoročne organizuje Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci z ASD ČR (Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR) s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA. Tento ročník organizátori zamerali na nové materiály a inovácie v odbore. Počas dvoch dní vystúpilo celkovo 18 našich aj zahraničných odborníkov z oblasti sitotlače, digitálnej tlače a reklamy.

BILL 14
Seminár už tradične otvoril Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., sekretár SZSDT, spolu s prezidentom slovenského zväzu Zlatkom Šimkom pozdravili účastníkov a ocenili svedomitú prácu organizátor podujatia pri jeho príprave. Oficiálnu časť otvoril Christian Duyckaerts prezident FESPA. Vo svojom príhovore Informoval o poslaní, aktivitách a cieľoch FESPA, ale aj širokej podpore regionálnym zväzom. Ocenil aktivity slovenského zväzu a poprial účastníkom veľa úspechov v podnikaní.

BILL 14
Sean Holt, generálny sekretár FESPA vo svojom vystúpení oboznámil prítomných o získaných a zverejnených výsledkoch z celosvetového prieskumu  FESPA Print Census 2018. Ako uviedol prieskumu sa zúčastnilo 1 405 respondentov z 102 krajín. Do prieskumu sa zapojilo aj 42 slovenských respondentov, čo predstavuje 3% z celkového počtu. Do budúcnosti prevláda silný optimizmus a nárast digitálnych technológií.

BILL 14
Kto vie čítať medzi riadkami, tak môže v ňom zaznamenať aj nové smerovanie. Sean Holt podotkol, že Slováci sú pri investovaní skôr konzervatívni a s celosvetovým priemerom 54% nové investície plánuje len 45% slovenských respondentov. Prieskum FESPA Print Census 2018 je precízne spracovaný a je dostupný pre členov zväzu na vyžiadanie v anglickom jazyku.

Fespa print Census 2018
Poznámka autora: Možno stojí za zmienku, že Slováci s celosvetovým priemerom nezdieľajú vo všetkom rovnaké uvažovanie. Môže to byť spôsobené informáciami, ktoré sú na Slovensku ponúkané v odborných mediach alebo prezentované v odborných kruhoch. Samozrejme 42 slovenských respondentov, nie je relevantná vzorka pre celý slovenský trh.

Video FESPA Print Census 2018: https://www.youtube.com/watch?v=Ia7pNq51M3U

Blok odborných prednášok bol zložený z príspevkov, ktoré prezentovali nové materiály hlavne pre digitálnu potlač. Dominovali textilné materiály vhodné pre latexové, pigmentové a UV LED atramentové technológie. V spojitosti s digitálnou tlačou sa mohli účastníci zoznámiť aj s hybridnou tlačiarňou Mimaki s UV LED technológiou a jej rozšírenými možnosťami potlače s bielym atramentom a navyše aj s možnosťou vyrezávania.

Robert Haas, Sitaservis Praha, prezentoval prenosovú tlač (transfer) pre sitotlač a sitotlačové farby značky Grafco pre jednotlivé technológie transferu (prenosu). Súčasťou ponuky tejto značky sú aj sieťotlačou nanášane primery pre digitálne (laser, inkjet) tlačiarne.

BILL 14
Servis a podpora v oblasti prípravy a vlastného tlačového procesu je zo strany FESPA poskytovaná jej členom. Gaeme Richardson-Locke, (FESPA) je novo vymenovaný odborník pre túto oblasť. Vo svojej prednáške sa venoval kontrole a kalibrácii tlačiarne pre výrobu filmov ktoré slúžia pre výrobu tlačových sít.  Upozornil na fakty, ktoré môžu zapríčiňovať  problémy pri tlači. Konštatoval, že bez znalosti, softvérového vybavenia a meracích prístrojov je veľký problém mať tlačový proces a farebnosť tlače (Color Management) pod kontrolou.

BILL 14
Za zaujímavé, poučné, či inšpirujúce sa dajú označiť príspevky: Budúcnosť maloobchodu (Chris Smith, UK), Inovácie v oblasti výroby reklamy (György Kovács, Maďarsko), Európske trendy v oblasti potlače POP reklamných nosičov (Christian Duyckaerts, Retail Communicators Belgium), Tlač špeciálnych efektov UV farbami (Michal Kridel, Pasja, Poland), Nový vzorkovník Design papierov (Katarína Hendrichovská, Europapier Slovakia).

V priebehu podujatia mohli zúčastnení konzultovať a vymieňať si informácie s odborníkmi dodávateľských firiem: Kasi, a.s., TEPEDE, Spandex, MAILTEC SR, Europapier SR, SITASERVIS Praha, Pasja – Poland a ďalšie firmy. Súčasťou seminára bola aj expozícia serigrafií autorov (dizajnérov a študentov odborných škôl). Pozvaní študenti a učitelia stredných odborných škôl s umeleckým zameraním mali na seminár voľný vstup.

BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
BILL 14 BILL 14
Pripravil: František Martančík
Foto: autor

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo