U renomovaného pilotného zákazníka, firmy Klingele v Delmenhorste pri Brémach, začne v novembri výroba na stroji CorruCUT, ktorý je určený pre tlač a spracovanie vlnitej lepenky.

Náročné trhové prostredie spôsobuje, že dosiahnutie cieľov bude oveľa náročnejšie. Výsledok ovplyvnený výdavkami na rast a skladbu produktov s vyššími nákladmi. Obrat mierne nad úrovňou predchádzajúceho roka.

S ohľadom na výrazne zvýšené konjunkturálne riziká a zvýšenému cenovému tlaku zo strany niektorých konkurentov sa trhové prostredie pre spoločnosť Koenig & Bauer stalo podstatne náročnejším. Z dôvodu prísnej cenovej disciplíny viedli niekedy obrovské ústupky zo strany konkurencie k nižšiemu objemu prijatých zákaziek v treťom štvrťroku 2019, hlavne v segmente Sheetfed (hárková ofsetová tlač).

Za prvé tri kvartály roka 2019 sa v rámci koncernu dosiahol príjem objednávok vo výške  843,0 mil. EUR. V minulom roku to bolo 943,2 milióna EUR, ktoré boli pozitívne ovplyvnené veľkou zákazkou ceninovej tlače, ktorá je v tomto objeme mimoriadna. Vďaka dobrým výnosom 292,2 milióna EUR v treťom štvrťroku sa konsolidované príjmy medziročne mierne zvýšili (788,8 milióna EUR) na 798,2 milióna EUR.

EBIT koncernu vo výške 5,2 milióna EUR (2018: 28,6 milióna EUR) bol vo veľkej miere ovplyvnený výdavkami na rastovú ofenzívu 2023, ktorá sa v období od roku 2019 do roku 2021 bude kumulatívne pohybovať okolo 50 miliónov EUR, čo bude znamenať vyššie zaťaženie v počiatočnom roku.

Generálny riaditeľ Claus Bolza-Schünemann vysvetľujte ďalšie podrobnosti: „Okrem klesajúceho obchodu so službami v tlači novín, neočakávaných výdavkov na projekt v súvislosti s veľkou objednávkou v segmente ceninovej tlače, neplánované náklady na kvalitu a negatívne účinky mixu ovplyvňujú zisk. Vzhľadom na výrazné zvýšenie ekonomických rizík už niekoľko mesiacov intenzívne pracujeme na konkrétnych projektoch znižovania nákladov. Tu sa zameriavame na optimalizáciu celej výrobnej i montážnej siete naprieč koncernom.“

CFO Mathias Dahn dodáva: „Okrem aktívnej a rýchlej štruktúry nákladov zrýchľujeme prácu na inovatívnych produktoch, ktoré zákazníkom ponúkajú merateľnú pridanú hodnotu. Okrem toho sa zameriavame na zníženie prevádzkového kapitálu.“

O 6,7% viac prijatých objednávok v segmente Sheetfed

Okrem silného podnikania v oblasti nových služieb viedli vyššie objednávky strojov v strednom formáte k zvýšeniu príjmu objednávok v segmente Sheetfed o 6,7% na 460,0 milióna EUR (2018: 431,3 milióna EUR). Na úrovni 407,4 milióna EUR boli tržby na úrovni predchádzajúceho roka (409,4 milióna EUR). Dobrý stav prijatých zákaziek 242,5 mil. € (2018: 253,6 mil. €) sa aj naďalej postará o vysoké vyťaženie kapacít. Z dôvodu sortimentu výrobkov a s tým súvisiacich nákladov na kvalitu bol EBIT o -2,2 milióna EUR nižší ako v predchádzajúcom roku (14,0 milióna EUR).

kompaktný CI flexotlačový stroj Evo XC
Foto 2: Koenig & Bauer vsádza pri svojej ofenzíve rastu 2023 na inovatívne produkty ako je kompaktný CI flexotlačový stroj Evo XC, ktorý zákazníkovi prináša merateľnú nadhodnotu.

Mierny nárast predaja v segmente Digital & Web

Príjem objednávok v segmente Digital & Web, ktorý dosiahol 108,0 milióna EUR, bol o 3,9% nižší ako v predchádzajúcom roku, keď dosiahol 112,4 milióna EUR. Vyšší predaj strojov pre tlač novín a digitálnych strojov pre tlač dekorácií nedokázal vyrovnať klesajúci obchod so službami v segmente web/novinovej tlače a nižšie objednávky strojov pre tlač flexibilných obalov. Zatiaľ čo tržby mierne vzrástli z 102,8 milióna EUR na 105,4 milióna EUR, počet nevybavených objednávok sa výrazne zvýšil z 72,1 milióna EUR na 88,4 milióna EUR. EBIT, ktorý bol zaťažený vysokými nákladmi na vstup na trh a rast, dosiahol -15,7 milióna EUR v porovnaní s -10,8 milióna EUR v predchádzajúcom roku.

APL-Robotman
Foto 3: S progresívnou technológiou APL-Robotman koncernovej dcéry Koenig & Bauer Coding je možné tlačiť etikety a umiestňovať ich začleneným robotickým ramenom na doposiaľ automaticky neprístupné miesta na produkte.

O 3,9% viac tržieb v segmente Special

V segmente Špeciál sa pohyboval objem prijatých objednávok vo výške 305,3 milióna EUR pod hodnotou predchádzajúceho roku 428,3 mil. EUR, ktorá bola ovplyvnená veľkou objednávkou v segmente ceninovej tlače. V konkurenčne náročnom prostredí sa v tomto segmente nedarilo uspieť pri všetkých dopytovaných zákazkách, napriek tomu objednávky strojov dosiahli plánovanú úroveň.

Po priaznivom obchode v posledných rokoch s novými strojmi na potlač plechu spočívajúcom v objednávkach veľkých liniek na potlač plechových dóz sa momentálne jeho dynamický rast zmiernil. Oproti tomu sa zaznamenal značný nárast zákaziek v potlači skla a dutých predmetov. Obrat sa zvýšil z 299,0 mil. € na 310,7 mil. €. EBIT sa ustálil na základe produktového zloženia a neočakávaných výdavkov na projekt veľkej objednávky pre ceninovú tlač na úrovni 13,1 mil. € oproti 25,3 mil. € v predchádzajúcom roku. Stav objednávok s objemom 339,1 mil. € zaisťuje vysoké vyťaženie kapacít (2018: 460,3 mil. €).

Podiel vlastného imania 33,2%

Napriek nižším obchodným pohľadávkam a vyšším splátkam zákazníkov, vyššie zásoby a zmluvné aktíva, ako aj vysoké investície do výstavby a projektov IT mali významný vplyv na cashflow.

CFO Mathias Dahn dodáva: „K vysokým investičným výdavkom sa pridal ešte jednorazový významný efekt. Po ukončení šetrenia postupu samofinancovania a korupcie vo švajčiarskej dcérskej spoločnosti KBA-NotaSys SA bol peňažný tok v prvých deviatich mesiacoch roku 2019 zaťažený zaplatením 30 miliónov CHF švajčiarskej federálnej prokuratúre za krátenie zisku. Ďalší významný kapitálový záväzok bol výsledkom veľkej objednávky Egypta v segmente cenín z dôvodu realizovaných zmluvných aktív po zohľadnení prijatých záloh. Na konci septembra 2019 bol výsledný hotovostný vplyv 31,7 milióna EUR. Očakávame zmiernenie likvidity po dokončení projektu v treťom štvrťroku 2020. “

Ciele koncernu 2019

CEO Claus Bolza-Schünemann: „Dosiahnutie našich ročných cieľov 2019, ktorými sú organický rast obratu v koncerne okolo 4% a EBIT marža okolo 6%, sa stalo v tomto náročnejšom trhovom prostredí s menším počtom prijatých zákaziek v treťom štvrťroku podstatne väčšou výzvou. Pri aktuálne vysokom vyťažení kapitálu predpokladáme dosiahnutie cieľa realizáciu zákaziek podľa plánu, získanie ešte očakávaných zákaziek a včasné pôsobenie zavedených opatrení na zníženie nákladov.“

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokBudúcnosť práce – Future of Work
Nasledujúci článokNEC P605UL – 4K UHD laserový 3LCD projektor