Koenig & Bauer Durst oznamuje testovaciu prevádzku tlačového stroja VariJET 106.

Spoločnosť Koenig & Bauer Durst oznamuje, že začiatkom budúceho roka uvedie na trh tlačový stroj VariJET 106. Oficiálne bude stroj predstavený na veľtrhu drupa v Düsseldorfe, ktorý bol presunutý na termín 20. až 30. apríla 2021.

Dlho očakávaný digitálny tlačový stroj s technológiou Single Pass vo formáte B1 tlačí s výkonom až 6 000 hárkov za hodinu. VariJET 106 je výsledkom spoločného vývoja spoločnosti Koenig & Bauer a Durst. Stroj je určený pre odvetvie skladaných obalov a integruje do platformy vysoko výkonného hárkového ofsetového stroja Rapida 106 atramentovú technológiu.

Stroj VariJET 106 kombinuje silné stránky digitálnej atramentovej tlače s možnosťami klasického ofsetu a inline zušľachťovania. Vďaka tejto jedinečnej flexibilite je stroj VariJET 106 jedným z najproduktívnejších a najhospodárnejších hybridných tlačových systémov pre digitálnu obalovú tlač. Stroj VariJET 106 môže vyrábať personalizované i individualizované tlačoviny a je určený pre hospodárnu produkciu malých a stredne veľkých nákladov.

Stroj VariJET 106 ponúka:

• modulárnu integráciu predchádzajúcich a nasledujúcich procesov
• kombináciu digitálnej tlače s osvedčenými modulmi platformy strojov Rapida
• dokonalú sútlač vďaka inline výrobe
• vysoko konkurencieschopné celkové náklady, efektívnu produkciu malých až stredne veľkých nákladov
• nízku spotrebu zdrojov, nižšie počty makulatúr a náklady na skladovanie
• úplnú flexibilitu pre skúšobné obaly a nové kampane
• veľmi rýchlu reakciu na požiadavky trhu

Oznámenie spoločného podniku založeného v roku 2019 spoločnosťami Durst a Koenig & Bauer okrem toho zahŕňa aj aktualizáciu jeho strojov s technológiou Single Pass pre potlač vlnitej lepenky Delta SPC 130 a CorruJET 170. Oba stroje sú špeciálne prispôsobené tak, aby spĺňali prísne požiadavky trhu obalov.

Delta SPC 130 FlexLine Automatic

Digitálna jednotka pre nanášanie primeru na neovrstvené potláčané média rozširuje aplikácie realizovateľné so strojom Delta SPC 130 o ďalšie materiály použiteľné pre tlač. Vďaka používaniu špeciálnych atramentov sú tak OBALIARSKÉ firmy schopné splniť špeciálne požiadavky výrobcov značkového tovaru.

Stroj Delta SPC 130 FlexLine Automatic kombinuje vyspelú mechanickú konštrukciu s ľahko prístupnými konštrukčnými podskupinami a vybranými komponentmi, aby mohol trvalo garantovať kvalitu, vysoký výkon a spoľahlivosť. Stroj môže spracovávať malé formáty s rozmermi 500 x 600 mm, tak aj veľmi veľké formáty s maximálnymi rozmermi 1 300 x 2 100 mm (alternatívne až 1 300 x 2 800 mm) a potláčať materiál s maximálnou hrúbkou 12 mm atramentami na báze vody vhodnými pre použitie v potravinárskom priemysle. Stroj Delta SPC 130 FlexLine disponuje nakladačom, šesťfarebným systémom tlače s technológiou Single Pass, sušiacim tunelom a vykladačom.

CorruJET 170

Beta test stroja CorruJET 170 bol úspešne vykonaný v spoločnosti Kolb Group v Bavorsku, ktorá vyvíja a vyrába obaly, obalové materiály a špeciálne výrobky z vlnitej lepenky. Stroj CorruJET 170 používa atramenty na báze vody vhodné na použitie v potravinárskom priemysle a hárky z vlnitej lepenky až do šírky 1,7 metra potláča rýchlosťou až 137 metrov za minútu. Bol vyvinutý na základe dlhoročných skúseností s digitálnym kotúčovým strojom RotaJET určeným pre obalovú a dekoračnú tlač od spoločnosti Koenig & Bauer.

Všetky tri tlačové stroje používajú vlastnú technológiu tlačových atramentov na báze vody a spĺňajú tak prísne požiadavky na primárne obaly vhodné na použitie v potravinárskom priemysle. Tlačové stroje VariJET 106, Delta SPC 130 a CorruJET 170 sú produktívne tlačové systémy s vysokým stupňom automatizácie.

Ponúkajú veľmi krátku reakčnú dobu, rozmanitosť variantov a individualizáciu a umožňujú tlač malých nákladov. Okrem toho vyhovujú aj rastúcemu dopytu zákazníkov po spoľahlivosti značky, udržateľnosti a schopnosti splniť požiadavky výrobcov značkového tovaru na viackanálovú komunikáciu, vrátane e-commerce.

Robert Stabler, Managing Director, Koenig & Bauer Durst
Robert Stabler, Managing Director, Koenig & Bauer Durst

Robert Stabler, konateľ spoločnosti Koenig & Bauer Durst

„Sme nadšení z pokrokov, ktorých sme pri vývoji stroja VariJET 106 dosiahli. Máme celý rad záujemcov, ktorí by sa radi stali beta užívateľmi, a plánujeme, že im stroj na jeseň predstavíme. Zákazník, pre ktorého sa rozhodneme, mal by mať prehľad a hlboké porozumenie pre individuálnu sériovú výrobu a mal by byť dobrým beta partnerom pre podnik. Podľa odozvy našich zákazníkov sú hlavnými dôvodmi pre prechod na digitálnu výrobu: nižšie náklady, individuálna sériová výroba a nutnosť byť agilnejším.“

„Úspešné podniky musia byť schopné sledovať trendy a ponúknuť riešenie. Výrobcovia značkového tovaru chcú, aby sa ich výrobky líšili od ostatných, a požadujú kratšiu dobu na prípravu pri súčasnom zamedzení makulatúr a so zohľadnením udržateľnosti a vysledovateľnosti. Okrem toho chcú zaručiť, že nové výrobné metódy sú spoľahlivé a hospodárne, zatiaľ čo podniky vykonávajúce ďalšie spracovanie musia disponovať takými schopnosťami a zručnosťami, aby sa mohli masovo prispôsobiť bez kompromisov v oblasti kvality. Tieto požiadavky spĺňame.“

Zdroj: Koenig & Bauer Durst

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo