Tlačiareň Océ VarioPrint i300

Súbeh technologického pokroku, meniace sa trhy a obchodné požiadavky sú faktory, ktoré vytvárajú stále väčší tlak na schopnosť rýchlo reagovať a lepšie slúžiť potrebám zákazníkov. Dnešný vývoj a trh produkčnej tlače sa rýchlo mení, preto poskytovatelia tlače musia sledovať dianie v jednotlivých technológiách a držať krok s vývojom tlače.

Nové trendy a pokrokové tlačové technológie umožňujú poskytovateľom tlače zvládať nové výzvy a oveľa rozmanitejšie aplikácie s cieľom k ziskovosti. Atramentová (inkjet) technológia tlače je jedna z technológii, ktorá bude v najbližšej budúcnosti dominovať v printovej produkcii. Téma atramentovej tlače v rezorte polygrafie veľmi rezonuje s blížiacim sa termínom svetového veľtrhu drupa 2016 v nemeckom Düsseldorfe.

Aj rozhovor s Marcelou Virčíkovou (Key Account Manager Commercial Printing Slovensko) a Martinom Křikavou (Product Manager CP ČR/SR) sme zamerali na oblasť atramentovej technológie a nových smeroch spoločnosti Canon. V oblasti Commercial Printing je Canon (po akvizícii spoločnosti Océ v r. 2010) dlhodobo lídrom s najvyšším trhovým podielom 40 až 70% podľa tržného segmentu v rámci celosvetového trhu kontinuálnej tlače. Následne ponúkame jednotlivé odpovede na naše otázky.

Canon si drží status jednotky na celosvetovom trhu atramentovej produkčnej tlači. Čo je poslaním tímu CP a aké je portfólio zákazníkov?

M. V. Výsledok si treba vážiť, a pritom nezaspať na vavrínoch. Obchodný tím Commercial Printing, sa zameriava na rozvoj a podporu zákazníkov v oblasti produkčnej kontinuálnej a hárkovej tlače pre segmenty TDM a Graphic Arts. Zodpovedá za podporu komerčných tlačiarov a rozvoj ich obchodných príležitosti s využitím riešení a tlačových technológií značky Canon. Samozrejme v spojení s predajom technológie, prislúchajúceho software a následného servisu. V našej ponuke je toho oveľa viac, informuje Marcela Virčíková.

Aká je skladba portfólia CP atramentových tlačových zariadení?

M. K. Canon ponúka pre zákazníkov štyri platformy digitálnych tlačových zariadení s ohľadom na ich nároky a možnosti využitia. Portfólio zahŕňa osvedčený rad zariadení Océ JetStream, Océ ColorStream Series 3000 a najnovšie prezentované a uvedené na trh tlačové zariadenia Océ ImageStream 3500 (2400) a Océ VarioPrint i300. Tieto platformy spĺňajú riešenia veľkoobjemovej atramentovej tlače a majú schopnosť vyhovieť kladeným požiadavkám v rámci trhu, informuje Martin Křikava.
Oce VPi300_01

V čom sa vysokorýchlostné kontinuálne systémy od seba líšia?

M. K. Kontinuálne digitálne systémy sú predurčené hlavne na produkčnú tlač čiernobielych a plnofarebných transakčných a marketingových personalizovaných, dynamicky sa meniacich dokumentov, tlač kníh, manuálov, magazínov, letákov, pre novinové aplikácie vo vyšších objemoch a ďalšie typy aplikácií. Rozdiely medzi nimi sú hlavne v rýchlosti tlače, kvalite tlače, flexibilite, type a počte atramentov a možnosti resp. nemožnosti potláčať štandardné ofsetové média.

Napríklad zariadenie Océ ColorStream v prípade požiadavky môže byť nakonfigurované aj s atramentovým systémom 5 až 6-tich farieb. Takýto systém ponúka  pridanú hodnotu k aplikáciám pomocou špeciálnych atramentov (priame farby, UV neviditeľné, bezpečnostné, …).

Ďalším príkladom flexibility je novinka Océ ImageStream 3500 predvedená minulý rok. Ide o prvé veľkoobjemové atramentové tlačové zariadenie Canon, ktoré umožňuje tlač na natieraný ofsetový papier s matnou, polomatnou aj lesklou povrchovou úpravou. Poskytovatelia tlačových služieb, tak môžu vďaka Océ ImageStream 3500 ponúkať komplementárnu kvalitu tlače v ofsetovej aj digitálnej produkcii bez nutnosti striedať dva rôzne druhy papiera. Navyše tlačiareň dokáže poskytnúť vysokú tlačovú kvalitu s rozlíšením 1 200 dpi výstupov dostatočnú pre tlač farebných kníh, brožúr a katalógov.

Pozornosť na trhu vzbudila nedávno uvedená novinka Océ VarioPrint i300, prvá hárková atramentová produkčná tlačiareň Canon, ktorá umožňuje potláčať formát papiera B3. Môžete bližšie predstaviť túto novinku?

M. K. Tlačiareň Océ VarioPrint i300 využíva patentovanú Drop-on-demand, piezoelectric inkjet technológiu a zapĺňa rýchlostnú a kapacitnú medzeru, ktorá existuje medzi tradičnými špičkovými hárkovými tlačiarňami s tonerovou technológiou a základnými modelmi kontinuálnych tlačových strojov s atramentovou technológiou tlače.

Océ VarioPrint i300 využíva vodou riediteľné pigmentové CMYK atramenty, čo jej umožňuje tlač s rozlíšením 600 dpi (s technológiou Multilevel je optický vnem tlače ekvivalentný rozlíšeniu 1200 x 1200 dpi) na širokú škálu médií v rozsahu hmotností 60 – 300 g/m2, vrátane materiálov s i bez povrchovej úpravy a papierov, ktoré sú prispôsobené podmienkam atramentovej tlače. S rýchlosťou obojstrannej tlače až 8 700 listov formátu A4 alebo 3 800 listov formátu B3 za hodinu. Jej mesačná produkcia sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 10 miliónov výtlačkov.

Canon hárkovým zariadením mení stratégiu a smeruje svoj záber do tradičnej polygrafie?

M. V. Trh postupom času sa mení a prispôsobuje sa požiadavkám doby. Ak pre desiatimi rokmi boli požiadavky na tlač veľkých objemov faktúr a dotlač variabilných dát, tak v súčasnosti tento segment postupne klesá. Obecne túto oblasť silne ovplyvňujú elektronické média. To spôsobuje, že výrobcovia kontinuálnych zariadení pre transakčnú tlač hľadajú trhy kam expandovať tieto technológie.
Oce VPi300_02
Logickou snahou je to využiť pre oblasť Graphic Arts prostredia (tradičná polygrafia). Proste pretiahnuť časť tradične polygrafických zákaziek na atramentové technológie. Druhá oblasť, ktorá je momentálne veľmi atakovaná výrobcami tlačových zariadení je oblasť packagingu (oblasť výroby obalov). V tomto segmente sa črtajú nové možnosti uplatnenia inkjetovej technológie. To sú dôvody, pre vývoj nových hárkových tlačových systémov Canon.

Do akej miery dokáže hárková tlačiareň Océ VarioPrint i300 nahradiť konvenčný ofset, či digitálnu elektrografickú tlač?

M. V. Pred pár rokmi kvalita atramentovej tlače nebola schopná konkurovať tradičným tlačovým technológiám. Momentálne sa táto situácia výrazne mení a výtlačky z Océ VarioPrint i300 sú už svojou kvalitou akceptované aj ofsetármi.

Tlačiareň Océ VarioPrint i300 ponúka vysokú produktivitu (až dvojnásobnú rýchlosť elektrografických tonerových strojov) úsporu až polovice prevádzkových nákladov tradičných tonerových tlačiarní. Zariadenie umožňuje využívať až 8 zásobníkov v ktorých môže byť 8 rôznych druhov papiera, čo je prednosť hárkových tlačových systémov. Oce VarioPrint i300, tak v sebe kombinuje produktivitu, nízke prevádzkové náklady produkčnej atramentovej tlače a väčšiu flexibilitu tykajúcu sa možnosti spracovania viacerých druhov papiera aj v rámci jedinej tlačovej úlohy, typické pre hárkové tlačiarne.

Pre akú skladbu zákaziek je určené digitálne zariadenie Océ VarioPrint i300?

M. V. Úspechom je vždy dobrý obchodný model. Ten by mal byť postavený na malých nákladoch a flexibilite tlačového stroja. Okrem variabilných dát je veľkou výhodou digitálu, že naozaj umožňuje efektívne tlačiť malé náklady. S Océ VarioPrint i300 prakticky môžete vyrábať samostatnú obálku, obsah z rôznych druhov papiera od jedného kusa.

V kombinácii s vhodnými off-line či on-line dokončovacími zariadeniami a efektívnym workflow umožňuje tento výnimočný tlačový systém tlačiarenským podnikom získať úplne nové portfólio zákazníkov a ponúknuť im široký sortiment nových produktov a služieb.

Océ VarioPrint i300 sa tak nestáva len „atramentovým hárkovým ofsetom“ s možnosťou tlače variabilných dát, ale skutočným nástrojom na PoD (Print On Demand, teda tlače na vyžiadanie) – malých nákladov najrôznejších aplikácii s pridanou hodnotou, distribuovaných na základe inovovaného obchodného modelu. Prvé inštalované zariadenia Océ VarioPrint i300 sú už v Nemecku, Holandsku a Amerike.

Pozvanie na veľtrh drupa 2016

Viac ako tritisíc metrov výstavnej plochy zaberie prezentácia spoločnosti Canon na veľtrhu drupa 2016, najvýznamnejšej udalosti vo svete polygrafie. Canon v hale 8a, v jednej z najväčších expozícií veľtrhu, predvedie viac ako dvadsať tlačových zariadení a ucelených riešení pre všetky oblasti tlače. Oblasť „Commercial Print“ bude zastúpená zariadeniami: ImageStream 2400, ColorStream 3000 Z a VarioPrint i300.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo