Faktory, ktoré ovplyvňujú tlačový proces.

Pracovná teplota a vlhkosť vzduchu majú veľký vplyv na tlačový proces a kvalitu tlače. Teplota a vlhkosť ovplyvňujú hlavne vlastnosti tlačovej farby a substrátu.

Vplyv na tlačovú farbu

Najprv sa pozrime na tlačovú farbu a reologické vlastnosti, ktoré súvisia s jej prenosom v tlačovom stroji.
Ak je pracovná teplota príliš vysoká, rozpúšťadlo v tlačovej farbe sa odparí rýchlejšie, čo vedie k zmene viskozity tlačovej farby. Keď je viskozita farby príliš vysoká, schopnosť tiecť (ťažnosť / tack farby) klesá, čo ovplyvňuje prenos farby na tlačovú formu a následne na ofsetový poťah (pri ofsete) a z neho na substrát.

Vysoká viskozita farby môže na tlačovej forme spôsobiť zanášanie tlačových bodov najmä pri vyššom rozlíšení rastra. Ak je teplota príliš vysoká, mali by ste neustále monitorovať viskozitu tlačovej farby a podľa potreby pridať prostriedok na zníženie viskozity.
Na druhej strane nízka pracovná teplota tiež nie je žiaduca. Ak teplota klesne príliš nízko, tlačová farba môže začať tuhnúť. V takom prípade bude potrebné zvýšiť a optimalizovať pracovnú teplotu.

Poznámka: Samozrejme pri ofsetovom procese zohráva dôležitú úlohu vlhčiaci roztok a jeho dávkovanie (optimálne vyváženie farba/voda).

Vplyv na substrát

Významným parametrom pre spracovanie papiera, je jeho vlhkosť. Hodnota tohto parametra je nižšia pre kopírovacie papiere ako pre grafické papiere.
Papier je v porovnaní s plastom viac ovplyvňovaný teplotou a vlhkosťou. Ak tlačíte na papier, a vlhkosť pracovného prostredia je príliš vysoká, bude to viesť k absorpcii vlhkosti papiera a zvýšeniu podielu vody v papieri. V dôsledku toho sa papier môže zvlniť a deformovať.
Takto rozmerovo nestály papier spôsobuje problémy s registráciou tlače. Zvýšená vlhkosť v papieri tiež ovplyvní schopnosť papiera absorbovať tlačovú farbu. Celkovo bude sušenie vo vlhkom pracovnom prostredí pomalšie.

V opačnom prípade, ak je vlhkosť príliš nízka, substráty môžu vytvárať statickú elektrinu. Výsledkom statiky je, že prach a zvyšky nečistôt sa prilepia na substrát počas procesu tlače, čo má vplyv na kvalitu tlače. Statická elektrina v prevádzke môže byť navyše nebezpečná, čo môže viesť k nebezpečenstvu požiaru.

Ofsetová tlač
Ofsetová tlač

Prostredie pre digitálnu tlač a skladovanie papiera

Ideálne prostredie pre digitálnu elektrografickú tlač a skladovanie papiera by malo byť blízke izbovej teplote, nie príliš suché ani vlhké. Pamätajte na to, že papier je hygroskopický; vlhkosť je schopný rýchlo absorbovať, ale aj stratiť.

Pôsobenie vysokej teploty spolu s vlhkosťou ničí papier. Vysoká teplota spôsobuje, že sa voda obsiahnutá v papieri vyparuje, zatiaľ čo nízka teplota spôsobuje jej kondenzáciu. Vykurovacie a klimatizačné systémy miestnosti vysušujú. Po otvorení ochranného balenia papier postupne stráca vlhkosť.

Vlhké počasie alebo vodné ochladzovače a zvlhčovače môžu spôsobiť nárast vlhkosti v miestnosti. Papier, ktorý je otvorený a používaný, absorbuje prebytočnú vlhkosť, čo spôsobuje problémy s tlačou. Priebežným zvlhčovaním a vysúšaním sa papier môže zdeformovať. To môže mať za následok jeho uviaznutie v tlačiarni. Podmienky skladovania papiera priamo ovplyvňujú operáciu transportu a jeho podávanie počas tlačového procesu.

Na zabezpečenie optimálneho výkonu tlačiarne je potrebné správne udržovať prostredie, v ktorom je papier skladovaný. Požadované podmienky sú 20°C až 24°C, pri relatívnej vlhkosti 45% až 55% RH (Relative Humidity). Ak prostredie, v ktorom sa nachádza tlačové zariadenie, podlieha výrazným výkyvom, odoberte z balenia len také množstvo papiera, ktoré sa spotrebuje počas jedného dňa. Tým predídete nechceným zmenám vlhkosti.

Papier sa delí podľa účelu použitia na papier určený pre štandardnú tlač a papier a digitálnu tlač (atramentovú resp. tonerovú technológiu). Účel použitia je zvyčajne napísaný na obale. Podľa obalu skontrolujte, či je papier vhodný pre vaše tlačové zariadenie.

V prostredí s vysokou vlhkosťou môže papier vstrebať vodu, a vlastnosti papiera sa výrazne zmenia. Môže sa zhoršiť fixácia tonera. Odporúčaná vlhkosť prostredia, v ktorom sa papier skladuje a používa, sa pohybuje v rozmedzí od 50 % do 60 %. Optimálna vlhkosť obsiahnutá v papieri zabezpečí nielen flexibilitu produktu, ale aj jeho stabilitu počas produkcie.

Na získanie najlepších výsledkov tlače existuje veľa osvedčených rád a trikov, ktoré môžete využiť. Niekoľko z nich následne ponúkam:

• Nerovnomerné vyfarbenie spôsobené vlhkosťou

Príčina: Papier je príliš vlhký. Tento nadbytok vlhkosti zamedzuje papieru, aby sa elektrostaticky nabil. To potom vedie k tomu, že na papier sa počas tlače prenesie nedostatočné množstvo tonera.
Riešenie: Predtým ako balík otvoríte, nechajte mu nejaký čas, aby sa aklimatizoval na teplotu v tlačovej miestnosti. To predovšetkým platí pre prípad, ak je papier skladovaný v chladných podmienkach. V tomto prípade je pred použitím potrebný čas na aklimatizáciu 12 až 24 hodín. Okrem hore uvedeného je potrebné mať na pamäti, že balík by mal byť otvorený až tesne pred tlačou.

• Čiastočne nepotlačené miesta

Príčina: Vlhkosť papiera nie je dostačujúca. Dôsledkom toho má nedostatočnú vodivosť, čo je potrebné pre prenos tonera počas tlače. Papier má príliš veľký elektrický odpor – zostatkový elektrický náboj spôsobuje to, že častice z tonera sú od papiera odpudzované počas nasledovných aplikácií farieb.
Riešenie: Ak je prostredie príliš suché, papier stráca vlhkosť. Preto by papier nemal byť odbalený až do doby tesne pred tlačou. Druhý možný zdroj problému: keď sa potláča duplexne na oboch stranách a papier prešiel už raz fixačnou jednotkou. Vplyvom vysokej taviacej teploty tonera sa z papiera odstránila časť vlhkosti. Odporúčame, aby problematickejšia strana (s vyšším farebným pokrytím) bola potlačená vždy ako prvá.

• Pľuzgierovanie na natieranom papieri

Príčina: Aby bolo možné dosiahnuť vysoký stupeň lesku papiera, natieraný papier má hladený povrch. Pri technológii suchého tonera sa môže vlhkosť odpariť príliš rýchlo aj napriek tomu, že je tlačiareň správne nastavená.
Riešenie: Ak je to potrebné, v prípade použitia natieraného papiera, znížte teplotu ohrevu na fixačnej jednotke. Vo všeobecnosti je najlepšie ak sa budete riadiť odporúčaniami výrobcu tlačiarne a ak budete papier správne skladovať.

Záverom možno povedať, že teplota a vlhkosť pracovného prostredia nemôžu byť príliš vysoké ani príliš nízke. Odporúčaná pracovná teplota by mala byť medzi 20°C až 30°C, odporúčaná vlhkosť by mala byť medzi 50% až 70% RH (Relative Humidity).

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokPoznáte výrobu tlačových foriem a osvitové zariadenia?
Nasledujúci článokJe rozhodnuté, veľtrh Interpack sa uskutoční v roku 2023