Ešte pred dvadsiatimi rokmi takejto otázke, by nebola venovaná pozornosť. Viete si predstaviť život bez papiera? Papier aj tlač majú svoju dlhú históriu. Nová digitálna doba, žiaľ zmenila formu komunikácie, zažívame komunikačný mix. Je potrebné reagovať na často zavádzajúce informácie a šíriace sa prognózy, že tlač a papier končí!

Viete si predstaviť život bez papiera?

O nových tlačových technológiách a trendoch v oblasti tlače hovorila na podujatí „Professional Printing Forum“ Stephania Kienapfel špecialistka na tlačové papiere z Mondi. Podujatie sa uskutočnilo koncom júna v Žiline. Poukázala na históriu a pripomenula, že papier má stále svoju pevnú pozíciu.

Digitalizácia a počítače bezpochyby zmenia úlohu papiera, ale je veľmi nepravdepodobné, že sa papier prestane používať.

Tlač neskončila digitalizáciou, nástupom televízie sa neskončilo vysielanie rádia, filmy nezatvorili divadlá a domáce videá nespôsobili zatvorenie kín, hoci všetky tieto prognózy boli predpovedané. Nové technológie, skôr zdokonaľujú  a nahrádzajú staršie technológie. Výskumy a štatistiky ukazujú, že ľudia majú vzťah k papieru a uprednostňujú tlačené produkty, ktoré dokážu vyvolať emočné spojenie.

V podnikaní a reklame sa osvedčuje vzájomná kombinácia elektronickej a papierovej komunikácie. Dominantnosť tlače zostáva aj napriek postupnému jej každoročnému znižovaniu ( v roku 2016 tbolo o 6%).

Digitál verzus konvenčná tlač

Predpokladá sa výrazný rast digitálnej tlače. Očakáva sa, že digitálna tlač dosiahne 9% celkového objemu tlače v roku 2020. Predpokladá sa pokles objemu ofsetovej tlače. Napriek tomu ofset zostane najväčším prispievateľom z hľadiska objemu. Silný rast digitálnej tlače sa očakáva vo východnej Európe. Odhaduje sa, že do roku 2020 vo východnej Európe vzrastie digitálna tlač o 15%. Profesionálny objem digitálnej tlače sa vzťahuje na všetky technológie: atramentová (inkjet) a  elektrofotografická (suchý toner a HP Indigo). Objem tlače zahŕňa nenatierané a natierané média.

Z dostupných štatistík a prognóz je jasné, že v nasledujúcej dekáde bude atramentová tlač (inkjet) postupne predbiehať laserovú tlač. Z pohľadu technológie digitálnej tlače je momentálne elektrofotografická (laserová) tlač dominantná.

Modni SCP

Prečo je stredom záujmu inkjet?

Odpoveď je jasná, ide o ekonomické dôvody. Súčasná digitálna tlač tonerová, HP Indigo a atramentová dokáže splniť kvalitatívne požiadavky. Problémom je cena výsledného výtlačku a škála aplikácií. V tomto pohľade sa javí atramentová technológia ako najlepšie riešenie. Vylepšené tlačové hlavy a inovatívne atramenty (UV-LED) umožňujú potlačiť širšie spektrum substrátov a poskytujú širšiu škálu aplikácií. Integrované rozšírené farebné systémy dokážu dosiahnuť farebný rozsah (gamut), ktorý umožňuje reprodukovať aj spotové farby, čo sa dá využiť pri výrobe obalov. V komerčnej tlači sú stredobodom pozornosti vysoko rýchlostné kontinuálne atramentové tlačové systémy HSI (high speed inkjet).

Professional Printing Forum

Aké trendy vidíme na tlačovom trhu?

Budúcnosť digitálnej tlače spočíva v prispôsobení veľkosti. Bez ohľadu na to, čo chcete a na akom podklade to chcete vytlačiť, bude v krátkej budúcnosti možné. Postupne vznikajú zariadenia a komplexné riešenia, ktoré nám umožnia si vytvoriť aj atypickú 2D ale aj 3D vlastnú realizáciu.

Momentálne sa výrobcovia sústreďujú a trendom sa stáva špeciálna povrchová úprava v digitálnej tlači. Drupa 2016 zaznamenala výrazný pokrok v digitálnom rezaní a ryhovaní, reliéfnom, parciálnom a celoplošnom UV lakovaní, aplikovaní kovových fólií. Špeciálne stroje sú už schopné produkovať (zušľachtiť) až 5 000 hárkov za hodinu.

Technológia UV-LED

V konvenčných tlačových technológiách a začína presadzovať UV tlač. Nastáva výrazný posun od konvenčného ofsetu k novému UV-LED ofsetu. Použitie tejto technológie UV-LED sušenia v kombinácii s UV-LED tlačovými farbami umožňuje použitie širšieho rozsahu substrátu. Výrazne je znížená doba schnutia, čím sa zvyšuje efektívnosť výroby. Dosahuje sa vynikajúca kvalita tlače aj na nenatieraných papieroch. Navyše táto technológia je energetický veľmi úsporná a vo vzťahu k životnému prostrediu priaznivejšia.

Autor: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo