Postup digitalizácie je neúprosný a reagovať na ňu musia všetky odvetvia, aj vydavatelia tlačených médií. Tradičné firmy, ktoré si chcú svoju pozíciu udržať aj v roku 2019, musia prispôsobovať svoje stroje aj ponúkané služby práve aktuálnym požiadavkám trhu. Aké sú teda trendy v oblasti tlače pre tento rok?

Väčší dôraz na bezpečnosť

Kvalitné zabezpečenie tlačových procesov je v súčasných podmienkach náročné. V dôsledku vývoja technológií sa tlačiarne stávajú čím ďalej častejším cieľom kybernetických útokov, ktorých počet neklesá.

Zavedenie GDPR viedlo k určitému zlepšeniu celkového zabezpečenia, stále však chýba dostatočné povedomie o rôznorodých bezpečnostných rizikách. Vzhľadom na to, že poskytovatelia riadených tlačových služieb (MPS) spravujú zariadenia prostredníctvom cloudu, bezpečnosť je ešte dôležitejšia.

digital printing
Poskytovatelia tlačových služieb by teda mali rozšíriť svoje služby o vyhodnotenie a monitorovanie bezpečnosti, napríklad v spolupráci s tradičnými dodávateľmi IT zabezpečenia.

Pokračuje konvergencia tlačovín a digitalizácie

Prepojenie tlače a digitalizácie zvyšuje dopyt po integrovanom spracovaní dokumentov. Napriek rýchlemu zavádzaniu digitálnych a mobilných technológií zostáva mnoho podnikov do určitej miery závislých na tlači. Podľa štúdie spoločnosti Quocirca Global Print 2025 sa 64 % podnikov domnieva, že tlač bude aj naďalej dôležitá pre ich každodenné podnikanie až do roku 2025.

Práve tento trvalý trend vo využívaní tlačených materiálov je príležitosťou pre poskytovateľov MPS v ponuke integrovaných služieb v oblasti papieru a digitálneho workflow. Podľa spoločnosti Quocirca sa v MPS službách ujal vedúcej pozície Xerox s platformou ConnectKey, ktorá s pomocou aplikácií pretransformuje papier do digitálu ľahko a rýchlo.

digital printing
Xerox tak pomáha spoločnostiam lepšie využiť existujúce investície do tlačových služieb a poskytuje im poradenstvo, ako nastaviť pracovné procesy čo najefektívnejšie.

„Vážime si tohto ocenenie. Dlhodobo pracujeme na tom, aby sme našim zákazníkom ponúkali tie najlepšie služby v odbore. Zameriavame sa na prepojenia našich tlačových zariadení so systémami a aplikáciami, ktoré umožnia čo najefektívnejšiu správu dát a celkový prechod správy firemných dát do online sveta,“

hovorí Veronika Brázdilová, generálna riaditeľka spoločnosti Xerox pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

Cloud zlepší spoluprácu so zákazníkmi

Riadenie tlačových služieb s pomocou cloudu sa v tomto roku stane ešte dôležitejším, dokonca až zásadným. Jeho využitie znižuje náklady na tlač aj záťaž spojenú so správou viacerých serverov. Umožňuje zlepšiť spoluprácu so zákazníkmi vďaka pružnému a lacnejšiemu prístupu k tlačovým službám.

digital printing
Tým zlepšuje aj prístup firiem poskytujúcich tlačové služby k menším a stredným podnikom (SMB) ako ku klientom. Niekoľko firiem už vykročilo týmto smerom. Ide napríklad o Lexmark, Xerox a Ricoh spolu s Y Soft, ktorí by mali svoje ponuky aj naďalej rozširovať.

Odbornosť v oblasti IT služieb zohrá zásadnú úlohu

Podľa výskumu spoločnosti Quocirca Print 2025 začnú firmy postupne do roku 2025 uprednostňovať poskytovateľov IT služieb pred tradičnými dodávateľmi tlače. Pokiaľ si firmy budú chcieť udržať svoju pozíciu prirodzene, alebo vďaka partnerstvu so skúsenými poskytovateľmi IT služieb, budú musieť rozšíriť ponúkané produkty, služby a zabezpečenie v rámci celkových poskytovaných služieb.

Do tlače vstupuje umelá inteligencia

Rôzne pracovné technológie začnú využívať umelú inteligenciu pre uľahčenie jednotlivých pracovných úkonov. V roku 2018 došlo k zavedeniu niektorých základných schopností rozpoznávania hlasu pre inteligentné tlačiarne a multifunkčné zariadenia, napríklad v spoločnosti Xerox a HP.

Tento rok sa dá očakávať ďalšie vylepšenie, ktoré bude do značnej miery závisieť od partnerstiev so spoločnosťami, ako sú napríklad Google a Amazon.

digital printing
Pri tradičných poskytovateľoch tlačových služieb bude kľúčové rozvíjať práve schopnosti v tejto oblasti, ak si budú chcieť naďalej udržať svoju úlohu dodávateľov tlačových služieb pre pracoviská a kancelárie budúcnosti.

Záverom?

Napriek tomu, že pozorujeme silný trend digitalizácie a smerovanie k inteligentným pracoviskám, klasická tlač stále zostáva v hľadáčiku firiem. Digitálna premena bude i naďalej aktuálna pre väčšinu podnikov, ako aj príležitosťou pre priemyselných hráčov, aby ich výrobky a služby predstavovali prostriedok na pomoc podnikom v riadení a zvyšovaní ich efektivity.

Tlač na pracovisku sa môže postupne znižovať, ale celkom nezmizne, a tí dodávatelia, ktorí budú mať najväčšiu pravdepodobnosť na úspech, budú práve tí, ktorí rozširujú svoje ponuky a softwarové kompetencie tak, aby slúžili širším požiadavkám na informačné technológie.
Tlačený a digitálny svet sa bude čím ďalej tým viac prepájať.

Zdroj: Quocirca

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo