5. SitoWorkshop v znamení Color Managementu - Rudolf Jančovič (Kasi a. s.) .

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) s podporou medzinárodnej federácie FESPA v spolupráci so spoločnosťou Kasi a.s. zorganizovali v dňoch 01. – 02. apríla 2016 pracovný SitoWorkshop, v nových priestoroch spoločnosti Kasi a. s., v Moste pri Bratislave. Cieľom už piateho pracovného workshopu bolo nadviazanie priamych osobných kontaktov, vzájomné odovzdávanie poznatkov a získanie skúseností pri tlači farebnej produkcie a tlači farieb Pantone.

Spoločnosť Kasi bola založená v roku 1991 a poskytuje kompletný servis pre sitotlač a tampónovú tlač. Firma spolupracuje s renomovanými dodávateľmi kvalitných materiálov, ktorých produkty ponúka vo výhradnom zastúpení na slovenskom trhu. Ide o sieťovinu, sitotlačové a tampónové farby, textilné farby, fotochemikálie, čističe, technické zariadenia a ďalšie produkty.

Spoločnosť Kasi v rámci služieb ponúka odborné školenia a semináre, konzultácie u zákazníka a návrhy projektov na kompletné vybavenie sitotlačovej prevádzky s ohľadom na špecifikáciu výroby.

Máte výrobný proces pod kontrolou?

Viac ako tridsať účastníkov podujatia zo Slovenska, Čiech, z Ukrajiny, Anglicka a Nemecka sa počas dvoch pracovných dní, pod vedením skúsených lektorov (Ing. Antona Puškára, Rudolfa Jančoviča, Ľubomíra Kobidu a Sergeja Gluška z Ukrajiny), intenzívne venovalo jednotlivým fázam výrobného procesu sitotlače.

Blok prednášok s množstvom zaujímavých a užitočných praktických informácií bol zameraný na tému „Color Managementu“ (Správa farieb).


Rudolf Jančovič (Kasi a. s.) podrobne vysvetlil špecifikácie jednotlivých sieťovín. Predstavil správne postupy pri napínaní sieťoviny a jej kontrolovanie pomocou meracích prístrojov. Poukázal na rozdiely v citlivosti jednotlivých druhov emulzií a v ich spôsobe nanášania (vrstvenia) na sito. Pre správne určenie expozície a jej kontrolu je nevyhnutné použiť napr. kontrolnú sivú poltónovú stupnicu alebo na to určené kalibračné filmy. Šablóna hrá veľkú úlohu v sitotlači, preto k jej výrobe je potrebné sa postaviť zodpovedne a netreba ju podceňovať.

5. SitoWorkshop v znamení Color Managementu
Anton Puškár (M&P s.r.o.) poukázal na možnosti kontroly, meranie a vyhodnocovanie výstupov z tlače. V praxi sa využívajú denzitometrické a spektrálne prístroje pre meranie a kontrolu farebnosti. V prípade farieb Pantone, alebo tzv. priamych farieb (pri miešaní farieb pre zákazníkov) je potrebné merať a kontrolovať farby spektrálne v hodnotách Lab.

Nové typy spektrálnych meracích prístrojov dokážu poskytnúť porovnania a odchýlky (Delta E) pri porovnávaní farebnosti. Denzitometrické prístroje a meranie je vhodné počas tlačového procesu napr. pre kontrolu denzity a TVI (zväčšenie tlačového bodu) na tlačenej ploche (nastavenie a rovnomernosť prítlaku predstierky a stierky).


Sergej Gluško (SL graphica, Ukrajina) je uznávaným odborníkom v oblasti sitotlače a pravidelným hosťom, ktorý svojimi inšpiratívnymi a odbornými prezentáciami pomáha zvyšovať odbornosť tohto odvetvia aj na Slovensku. V jeho príspevku odzneli viaceré dobré príklady z praxe.


Po teoretickej časti sa účastníci presunuli do výrobných priestorov, kde sa oboznámili s výrobnými postupmi. Konkrétne videli výrobu šablón, samotný tlačový proces a meranie a kontrolu farebnosti na vytlačených hárkoch.

Sietotlac-v-praxiPočas stretnutia účastníci živo diskutovali o aktuálnych problémoch v oblasti sitotlače, ale aj o ďalších možnostiach uplatnenia tejto technológie. V záverečnom hodnotení Ľudovít Bartoš (sekretár zväzu SZSDT) konštatoval, že aj tento workshop tematický zaujal a bol veľmi prospešný pre mnohých účastníkov.

Organizátori pripravili hodnotnú brožúru pre účastníkov a členov zväzu vo forme foldéru kde v predstihu pred workshopom nasimulovali rôzne parametre premenných faktorov a ich dopad na samotný výtlačok ako zdanlivo malé zmeny sieťoviny, napnutia, stierok a predstierok a aj zmenu rôznych potláčaných substrátov.

 
 
 
 

Pripravil: František Martančík (fotografie: autor)

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo