KBA Rapida 106 - výměna zakázky stiskem jednoho tlačítka je jen jednou z mnoha funkcí moderního pultu ErgoTronic.

Úspěšné instalace několika tiskových strojů KBA v podnicích skupiny Grafobal přinesla kromě příznivých referencí i první instalaci stroje KBA Rapida 106 přímo v mateřském závodě Grafobalu ve slovenské Skalici. Konfigurace tohoto 28 m dlouhého high-tech zařízení ve formátu B1 se 13 tiskovými, lakovacími a sušícími věžemi je na Slovensku unikátní a stojí určitě za zmínku i v celoevropském kontextu.

KBA Rapida 106 pro Grafobal

Nový tiskový stroj je v konfiguraci devět barev, lakovací agregát, dvě sušicí jednotky, další lakovací agregát a trojnásobně prodloužený vykladač. Jedná se tedy o typický stroj s dvojitou lakovací jednotkou určený především pro tisk vysoce kvalitních skládaných krabiček jak konvenční technologií, tak i UV barvami a laky.

Celý tiskový stroj Rapida 106 je dvojnásobně vyvýšený o 675 mm, protože se pracuje se silnějším materiálem a vyššími stohy. Vybavení speciálními prvky pro vedení a potisk kartonu nebo materiálovou logistikou je proto samozřejmostí.

18 000 archů/h se 13 jednotkami

Mnohem méně samozřejmá v tomto segmentu je maximální tisková rychlost činící s High-Speed paketem 18 000 archů/h, u takto dlouhého stroje poměrně ojedinělá. Umožňuje ji mimo jiné jedna z unikátních opcí KBA, velmi přesný beználožkový systém nakládání archů SIS (Sensoric Infeed System).

Navíc v kombinaci s odděleným pohonem nakládací hlavy a nakládacího stolu, speciálním vedením archu s Venturiho tryskami, výkonným sušením či dynamickou brzdou archu dosahuje stroj Rapida 106 při těchto rychlostech i vysoké kvality tisku.

_DSC3566_g

S rychlostí 18 000 archů/h, devíti tiskovými, dvěma lakovacími a dvěma sušicími jednotkami spojuje vysoce automatizovaný stroj Rapida 106 ve Skalici vysokou produktivitu s rozsáhlou flexibilitou tisku a lakování.

Výměna zakázky jedním tlačítkem

Program změny zakázky zajišťuje automatické vykonávání všech zvolených procesů přípravy následující zakázky v časově optimálním pořadí. Všechna nastavení zakázky a stroje je možné na pultu ErgoTronic nahrát ze softwaru LogoTronic Professional během probíhající výroby. Pro změnu zakázky stačí aktivovat program stisknutím jednoho tlačítka.

Klíčovým slovem při výměně zakázky na moderním archovém ofsetovém stroji je „simultánní“. Konkrétně to znamená, že díky samostatnému pohonu formových cylindrů DriveTronic SPC (Simultaneous Plate Change) lze na stroji Rapida 106 ve Skalici vyměnit všech 9 tiskových desek současně a to navíc díky speciální spojce zároveň např. s mytím ofsetových gum a tlakových cylindrů CleanTronic Multi. Čas potřebný na výměnu desek se tedy rovná nule. Systém Plateldent s použitím DataMatrix kódu jako nadstavby SPC umožňuje načítání dat o nastavení přímo z tiskové desky a zároveň zabezpečuje kontrolu správného umístění a pořadí jednotlivých desek.

Další funkcí stroje zásadně zkracující změnu zakázky, především právě u tisku krabiček velkým množstvím přímých barev, je DriveTronic SRW, systém mytí barevníkových válců nepoužívaných jednotek zároveň s tiskem zakázky (instalován na věži 1, 2, 7, 8 a 9). Časově náročná změna barvy v tiskové věži tak téměř odpadá.

Rychlá změna zakázky se ale netýká jen tiskových věží. Jeden z lakovacích agregátů stroje má i revolverový systém výměny aniloxového rastrového válce Anilox Loader. Výměna válce tedy nevyžaduje od obsluhy téměř žádný fyzický výkon a přímo ve stroji jsou pro použití připraveny 3 rastrové válce. I tento systém je na Slovensku unikátem.

Rozmanité lakovací efekty a výkonné sušení

Tiskový stroj s dvojitou lakovací jednotkou nabízí nepřeberné množství lakovacích efektů. Tím spíše, že je vybaven nejen okruhem pro disperzní a UV lak, ale dokonce i pro speciální typy laků, jako je zlatý, stříbrný či iriodinový.

Tomu je přizpůsobený i výkon mezisušení a především koncové sušení ve dvakrát prodlouženém vykladači. IR a horkovzdušné sušení VariDry Blue je velmi efektivní, opakovaně totiž využívá vyvinuté teplo z předních segmentů na sušení ve zbytku vykladače. Díky tomu, že hala je klimatizovaná, efekt opětovného využití tepla se projeví dvojnásobně.

_DSC3324_g

Působivá a na Slovensku unikátní: to je se 13 jednotkami celých 28 metrů dlouhá Rapida 106 v Grafobalu.

Důležitá kontrola kvality

Při výrobě náročných obalů, jako jsou např. cigaretové krabičky je velmi důležitá průběžná kontrola kvality tisku. Kamerový systém na stroji Rapida 106 poskytuje přehled o dění ve stroji.

In-line inspekční systém QualiTronic Professional upozorní na nečistoty v tisku a umožní včas zabránit makulatuře, a to kromě standardní funkce sledování a řízení barevnosti po dobu tisku inline měřením a vyhodnocením každého jednotlivého archu. Zákazníkovi je samozřejmě k dispozici protokol z celého měření a kontroly.

Navíc má obsluha k dispozici i další funkce kontroly kvality – ErgoTronic ColorControl s měřením denzitometrických a L* a * b* hodnot a automatické měření a regulaci soutisku ErgoTronic ACR.

SPC systém pro simultánní výměnu desek ovládaný DriveTronic náhonem je možné v případě potřeby využít i na přizpůsobení délky obrazu. Je to užitečná funkce využitelná nejen v obalářském průmyslu. Nejde tedy jen o jednoúčelovou záležitost simultánní výměny forem, ale o další možnost jak zefektivnit a zkvalitnit výrobu.

Komfort a efektivita na ovládacím pultu

Pohodlné a efektivní ovládání stroje zabezpečuje ovládací pult ErgoTronic. Pomocí rozhraní TouchTronic ovládá obsluha na dotykovém displeji všechny funkce, přičemž každá z nich je rychle volitelná maximálně dvěma dotyky na displeji. Program „One-Button-Job-Change“ zase pomocí optimalizované sekvence úkonů výměny zakázky výrazně zkracuje přípravné časy.

Funkce „FastInkUp“ může snížit rozjezdovou makulaturu až o 40% tím, že „vyjíždí“ barvu z barevníku do papíru a urychlí tak odstranění barevného profilu z válců a naválení profilu nového. Obsluha vidí přehledný seznam zakázek s daty o plošném pokrytí, s barevnými profily a náhledy.

Vizualizace všech plánovaných zakázek v jednom náhledu je možná i včetně náhledu CIP3 dat. Data plošného pokrytí příslušných zakázek umožní vytvoření optimálního pořadí pro snížení rozjezdové makulatury a zkrácení přípravných časů.

_DSC3498_g

Servisní tým KBA CEE je očividně spokojený s provedenou instalací zajímavé technologie KBA, umocněnou zcela novými, moderními provozními prostory.

Šestá instalace archového stroje KBA Rapida ve skupině Grafobal potvrdila silnou pozici KBA Group v oblasti tisku obalů. A to nejen ve velkém formátu, kde německý výrobce dlouhodobě na trhu dominuje, ale v konkurencí nabitém segmentu strojů formátu B1, o čemž svědčí poslední tři instalace KBA na československém trhu.

Nejmodernější automatizace a vysoký tiskový výkon zároveň přesvědčili také akcidenční a merkantilní zákazníky, že stroje Rapida mají své místo i v jejich provozech.

Zdroj TS: KBA

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo