Polygrafia žije, ale bude iná. Pod týmto sloganom sa 19. júna 2014 opäť po dvoch rokoch zišli do Trnavy podnikatelia a manažéri z polygrafie, zástupcovia dodávateľov technológií z domova i zo zahraničia, predstavitelia odborných zväzov a asociácií, papierenského priemyslu, reklamy, odborného školstva aj dodávatelia informačných systémov.


Organizátori podujatia, vydavateľstvá VELDAN (vydavateľ časopisu PrintProgress) a Ecopress (HN konferencie) pripravili pre účastníkov 2. ročníka konferencie PrintProgress deň naplnený odbornými informáciami a nezabudli ani na prekvapenie v podobe personalizovaného, aktuálneho vydania časopisu PrintProgress 3/2014 s portrétom a menovitým poďakovaním každému účastníkovi konferencie. Zaujímavosťou tohto personálneho spracovania bola fotografia zosnímaná ráno v priestoroch konferencie po registrácii a pri odchode z konferencie si mohol každý vyzdvihnúť „svoje“ vydanie časopisu s fotografiou a menom na titulke. Toto výnimočné a kreatívne spracovanie vyvolalo nie len oprávnené prekvapenie, ale aj bezprostredne dokumentovalo všetko to, o čom hovorili spíkri počas svojich vystúpení, o požiadavkách a očakávaniach od modernej polygrafie. To sa organizátorom skutočne vydarilo.

Quo Vadis slovenská polygrafia a printové médiá?

V rámci 1. bloku vystúpení hodnotili prednášajúci nie len obdobie nedávno minulé a výsledky odvetvia v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, ale aj očakávania od budúceho vývoja odvetvia, ktoré síce stráca svoj význam z hľadiska makroekonomického a národohospodárskeho, avšak neustále je významné z hľadiska vplyvu na vývoj obchodu a budovanie vzťahov so zákazníkmi v každom odvetví hospodárstva. Ukazuje sa, že všeobecnými trendmi v polygrafickom priemysle sú trvalý pokles výroby tlačovín vo vyspelých krajinách, nárast exportnej schopnosti a exportu v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách, rozširovanie e-komunikácie cez internet, znižovanie spotreby papiera vo vyspelých štátoch, ďalší rast konkurencie medzi tlačiarňami, pokles tlačenej inzercie a reklamy a znižovanie záujmu bánk o úverovanie tlačiarní.


V druhom bloku konferencie bola hlavná téma zameraná na riadenie výroby a do čoho investovať v polygrafickej firme. Zmena, ktorá v tejto chvíli nastáva je zásadná. Rastúci objem výroby a snaha o dosahovanie vysokej kvality tlačovej produkcie vyvolali potrebu zefektívniť a sprehľadniť riadenie tlačiarne počas celého výrobného procesu od zadania zákazky až po dodanie hotových tlačových produktov. Vyžaduje to však zjednotenie a štandardizáciu všetkých procesov vo firme, centralizáciu všetkých dôležitých údajov a informácií do jedného systému, zefektívnenie komunikácie a vzájomné sprístupňovanie informácií medzi pracovníkmi, ale i rýchlejšie spracovanie kalkulácie pre zákazníkov. Narastá aj význam a dôležitosť uplatňovania ekologického prístupu v polygrafickom priemysle, a to hlavne cestou investovania do technológií, ktoré majú významnú schopnosť byť šetrné voči životnému prostrediu, hlavne znižovaniu emisií CO2. Významnú úlohu v riadení výroby a investíciách do polygrafickej výroby zohráva špičková kvalita tlače a kreatívne stvárnenie, ktoré zvyšujú potenciál úspechu produktu na trhu.


Tretí a štvrtý blok konferencie boli venované zákazníckym trendom, aktívnemu marketingu a obchodu. Spíkri kládli dôraz na meniaci sa dopyt po polygrafických produktoch a prozákaznícky orientovaný prístup. Čoho sa tlačiari ešte dožijú? Zákazník zaplatí za nadštandard, osobný prístup, mimoriadny produkt a výkon. Nie je to o tom, že zákazník by chcel len najnižšiu cenu. Je potrebné menej vyrábať a zvýšiť ceny. To znamená riešiť špeciálne zákazky, napr. tlač na syntetický papier, fóliu, špeciálne substráty, využitie špeciálnych farieb ako je biela, priame farby, farba viditeľná pod UV… Samostatnou kapitolou je potom tlač už spomenutých personalizovaných zákaziek, ktoré čaká v budúcnosti boom.

Už nestačí iba tlačiť. Rozhoduje kreativita výstupu a malé série. Na najväčšom vzostupe je obalová technika a tlač etikiet. Polygrafia je pod tlakom substitútov prichádzajúcich z oblasti IT. Napriek tomu prežije, nakoľko riešenie príde vo vylepšovaných výrobných procesoch pri výrobe a inovácii papiera. Rastie aj význam a možnosti využitia 3D tlače a 3D skenovacích zariadení. Aj keď nemôžeme v tejto súvislosti zatiaľ hovoriť o trhu hromadnej výroby produktu pre masovú spotrebu. Získanie nových zákazníkov je a bude možné, iba v prípade, že im budú ponúkané novinky a kreatívne riešenia vychádzajúce z možností, ktoré ponúkajú kombinované riešenia ofsetovej aj digitálnej tlače. Tlačiarom a výrobcom sa však bude dariť iba source: https://abbaziasantostefano.it/ casino online sicuri con bonus senza deposito v tom prípade, že dodávatelia materiálov a technológií budú ústretoví k potrebám výrobcov a stanovia také podmienky na inováciu technológií a dodávky surovín, ktoré nebudú pre tlačiarne likvidačné, ale práve budú odrážať ťažkú situáciu na trhu a nedostatok finančných prostriedkov na strane zákazníkov polygrafie.


Pre vyše 140 účastníkov bola 2. konferencia PrintProgress, popri odbornej stránke aj zaujímavou príležitosťou na spoločenské stretnutie, vrátane nadviazania nových kontaktov. Ako po konferencii zhodne konštatovali jej účastníci, podujatie vytvorilo nielen dôstojný priestor na diskusiu o otázke ďalšieho smerovania polygrafie, ale aj prinieslo námety na budúcu orientáciu tlačiarov a ich budúcnosti.

Zdroj TS: PrintProgress

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo